دوست عزیز

کتابهای زیر توسط "کتاب فارسی" بفروش می رسند. این کتابها را دوستان و آشنایان در اختیار ما قرار داده اند که برایشان بفروشیم . کلیه قیمت پرداختی برای آنها ارسال شده و "کتاب فارسی" هیچ گونه منفعت مالی نخواهد داشت.

اگر در کشوری غیر از آمریکا زندگی می کنید به علت متفاوت بودن هزینه پستی برای کشورهای مختلف لطفا برای خرید با "کتاب فارسی" تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار داده شود.

Info@KetabFarsi.com

 

کتابهای نو

اسم کتاب : آتش و کلام تاریخچه ای از ارتش زاپاتستی آزادیبخش ملی

نویسنده :گلوریا مونیوز رامیرز

موضوع :تاریخ

سال انتشار : 1389

قیمت کتاب : 10.00 دلار

تعداد موجود در انبار : 17 نسخه

هزینه پست : آمریکا مجانی برای بقیه کشورها لطفا با "کتاب فارسی" تماس بگیرید.

اسم کتاب : بر ساقه تابیده کنف

نویسنده : به کوشش ایرج مصداقی

موضوع :سروده های زندان

سال انتشار : 1384

قیمت کتاب : 10.00 دلار

تعداد موجود در انبار : 9 نسخه

هزینه پست : آمریکا مجانی برای بقیه کشورها لطفا با "کتاب فارسی" تماس بگیرید.

اسم کتاب : پر کبوتر

نویسنده : ثریا زنگباری

موضوع :خاطرات زندان اوین

سال انتشار : 2008

قیمت کتاب : 20.00 دلار

تعداد موجود در انبار : 17 نسخه

هزینه پست : آمریکا مجانی برای بقیه کشورها لطفا با "کتاب فارسی" تماس بگیرید.

اسم کتاب : تاریخ صد ساله احزاب و سازمانهای سیاسی ایران جلد اول

نویسنده : یونس پارسابناب

موضوع : تاریخ معاصر

سال انتشار : 1383

قیمت کتاب : 20.00 دلار

تعداد موجود در انبار : 1 نسخه

هزینه پست : آمریکا 2.00 دلار برای بقیه کشورها لطفا با "کتاب فارسی" تماس بگیرید.

اسم کتاب : تاریخ صد ساله احزاب و سازمانهای سیاسی ایران جلد دوم

نویسنده : یونس پارسابناب

موضوع : تاریخ معاصر

سال انتشار : 1383

قیمت کتاب : 20.00 دلار

تعداد موجود در انبار : 2 نسخه

هزینه پست : آمریکا 2.00 دلار برای بقیه کشورها لطفا با "کتاب فارسی" تماس بگیرید.

اسم کتاب : خاطرات یک زندانی از زندانهای جمهوری اسلامی

نویسنده : رضا غفاری

موضوع : خاطرات زندان

سال انتشار : 1998

قیمت کتاب : 20.00 دلار

تعداد موجود در انبار : 2 نسخه

هزینه پست : آمریکا مجانی برای بقیه کشورها لطفا با "کتاب فارسی" تماس بگیرید.

اسم کتاب : در دفاع از دیدگاه مارکس

نویسنده : مرتضی محیط

موضوع : سیاسی

سال انتشار : 1387

قیمت کتاب : 10.00 دلار

تعداد موجود در انبار : 6 نسخه

هزینه پست : آمریکا مجانی برای بقیه کشورها لطفا با "کتاب فارسی" تماس بگیرید.

اسم کتاب : دوزخ روی زمین قزل حصار 62 و 63

نویسنده : ایرج مصداقی

موضوع : شرایط زندان

سال انتشار : 1378

قیمت کتاب : 5.00 دلار

تعداد موجود در انبار : 1 نسخه

هزینه پست : آمریکا مجانی برای بقیه کشورها لطفا با "کتاب فارسی" تماس بگیرید.

اسم کتاب : زیستن در سرسرای مرگ

نویسنده : به کوشش علی دروازه غاری

موضوع : داستانهای زندان

سال انتشار : 2006

قیمت کتاب : 5.00 دلار

تعداد موجود در انبار : 3 نسخه

هزینه پست : آمریکا مجانی برای بقیه کشورها لطفا با "کتاب فارسی" تماس بگیرید.

اسم کتاب : شکوفه های درخت انار

نویسنده : عباس مظاهری

موضوع : خاطرات زندان

سال انتشار : 1385

قیمت کتاب : 20.00 دلار

تعداد موجود در انبار : 1 نسخه

هزینه پست : آمریکا مجانی برای بقیه کشورها لطفا با "کتاب فارسی" تماس بگیرید.

اسم کتاب : کاپیتال جلد اول

نویسنده : کارل مارکس با ترجمه جمشید هادیان

موضوع : اقتصاد سیاسی

سال انتشار : 1386

قیمت کتاب : 20.00 دلار

تعداد موجود در انبار : 2 نسخه

هزینه پست : آمریکا 2.00 دلار برای بقیه کشورها لطفا با "کتاب فارسی" تماس بگیرید.

اسم کتاب : گریز ناگزیر روایات گریز از جمهوری اسلامی - جلد اول

نویسنده : به کوشش م روستا م متین س جاویدی ن مهاجر

موضوع : سیاسی - خاطرات

سال انتشار : 1387

قیمت کتاب : 20.00 دلار

تعداد موجود در انبار : 1 نسخه

هزینه پست : آمریکا مجانی برای بقیه کشورها لطفا با "کتاب فارسی" تماس بگیرید.

اسم کتاب : گریز ناگزیر روایات گریز از جمهوری اسلامی جلد دوم

نویسنده : به کوشش م روستا م متین س جاویدی ن مهاجر

موضوع : سیاسی - خاطرات

سال انتشار : 1387

قیمت کتاب : 20.00 دلار

تعداد موجود در انبار : 3 نسخه

هزینه پست : آمریکا مجانی برای بقیه کشورها لطفا با "کتاب فارسی" تماس بگیرید.

اسم کتاب : نقشی از یک دوست و نقشی از یک دوستی

نویسنده : حامد شهیدیان

موضوع :خاطرات - روانشناسی

سال انتشار : 1387

قیمت کتاب : 10.00 دلار

تعداد موجود در انبار : 9 نسخه

هزینه پست : آمریکا مجانی برای بقیه کشورها لطفا با "کتاب فارسی" تماس بگیرید.

اسم کتاب : یا مرگ یا تجدد

نویسنده : ماشاالله آجودانی

موضوع :ادبیات مشروطه

سال انتشار : 1381

قیمت کتاب : 10.00 دلار

تعداد موجود در انبار : 3 نسخه

هزینه پست : آمریکا مجانی برای بقیه کشورها لطفا با "کتاب فارسی" تماس بگیرید.

اسم کتاب : یادنگاره های زندان

نویسنده : سودابه اردوان

موضوع :خاطرات زندان

سال انتشار : 1382

قیمت کتاب : 20.00 دلار

تعداد موجود در انبار : 11 نسخه

هزینه پست : آمریکا مجانی برای بقیه کشورها لطفا با "کتاب فارسی" تماس بگیرید.